Здолбунівський дошкільний навчальний заклад №5 «Усмішка» 
Здолбунівської міської ради Рівненської області

 

1. Загальні відомості про заклад

 

 
Дата створення,
його особливості       

Дошкільний навчальний заклад №5 «Усмішка» загального типу функціонує з 10 червня 1991 року. Даний заклад знаходиться за адресою: м.Здолбунів, вул.Шкільна 42-А, телефон: 2-23-46.

 

Форма власності

                      Комунальний заклад Здолбунівської міської ради

Основні напрямки
 діяльності

пошук ефективних шляхів впровадження та удосконалення роботи за Базовою програмою «Я у Світі»;

● вивчення сучасних підходів до ігрової діяльності в контексті Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

● впровадження діагностичних методик та технологій компенсуючої, інклюзивної освіти в практику роботи дошкільного навчального закладу.

Організайна структура закладу

   Станом на 1 вересня 2011 в ДНЗ  працюють 11 груп: груп дітей раннього віку - 1, груп дітей ясельного віку – 3; груп дітей  молодшого дошкільного віку – 2; груп дітей середнього дошкільного віку - 3; груп дітей старшого дошкільного віку -2, в яких здобувають дошкільну освіту  310 дітей. Загальна площа -3600 м². Функціональними приміщеннями закладу є: харчовий блок та пральня. Психолого-корекційна служба закладу має:  кабінет психологічної служби та кабінет логопедичної допомоги. Медичне обслуговування дошкільників здійснюється у: медичному кабінеті; маніпуляційному кабінеті; ізоляторі.

Кадрове забезпечення закладу  в ДНЗ працюють – 27 педагогів, з них:

·       «Відмінник освіти України»          -2;

·       звання « Старший вихователь»    - 1;

·      спеціаліст  вищої категорії          - 6;

·      спеціаліст І категорії                     - 9;

·       спеціаліст ІІ категорії                  - 2;

·       спеціаліст                                       - 7.

     Обслуговуючий персонал: 23 чоловіки.

     Колектив «Усмішки» - активний учасник експериментальних, дослідницько-пошукових та апробаційних програм області і є: обласним опорним дошкільним навчальним закладом з питання: «Ключові аспекти впровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та експериментальним дошкільним закладом з проблеми «Готовність педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання».

 2. Основні показники діяльності

    Колектив дошкільного навчального закладу № 5 «Усмішка» перебуває у постійному творчому пошуку шляхів і підходів модернізації дошкільної освіти. Понад шести  років наш колектив тісно співпрацює з провідними  науковими співробітниками Рівненського державного гуманітарного університету професором Т.І. Поніманською, професором І.М. Дичківською, доцентом О.А. Козлюк. Така співпраця допомагає на науково-методичному рівні проводити науково-дослідницьку роботу, експериментальну роботу по апробації і впровадженню в практику Базової програми «Я у Світі», творчо працювати над  системою методичної роботи за проблемою  «Інтеграція освітньо-виховного процесу», над виробленням стратегії професійної інновації компетентності педагога.Здобутками закладу є:

·         літературно-музичний посібник «На світанку дитячих літ» - автор А.Чудовець;

·         система методичних посібників, схвалених Міністерством освіти і науки України: «Входимо у Світ»; «Відкриваємо Світ»,

«Перетворюємо Світ» - автор вихователь-методист Н. Лаба;

·         система роботи по забезпеченню безпечного стилю поведінки

« Передбачити + навчити = зберегти».

Дошкільний навчальний заклад має досягнення і на Всеукраїнському рівні про це свідчать:

- 1999 році - відкрите заняття та презентація авторського курсу «Спадок» (автор – вихователь- методист дошкільного закладу Н.Г.Лаба) на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі у процесі духовного відродження України», яка проходила в Національному університеті «Острозька академія»;

- 2005 рік - переможець Всеукраїнського  громадського конкурсу стану умов і охорони праці в  навчальних установах;

- 2004-2008 навчальні роки  - робота з апробації експериментальної  Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; педагоги «Усмішки» учасники обласної творчої групи наукових та практичних працівників «Модернізація дошкільної освіти - вимога сучасності»;

Заклад є опорним в районі та області по впровадженню Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», неодноразовим переможцем фахових конкурсів, пропагандистом інноваційних та інклюзивних технологій серед педагогічного загалу області, а в 2010 році став переможцем, зайнявши ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий дошкільний навчальний заклад». В січні 2011 року дошкільний навчальний заклад був атестований з відзнакою.