«Немає іншої психології,

крім психології дитинства.

Все інше резонанс»

 

 

 

Ці мудрі слова є  гаслом нашого дошкільного навчального  закладу.

МІСІЯ ЗАКЛАДУ: йти  з відкритим серцем до дітей

 

Ви йдете, щоб зустрітися з казкою?

І щоб друзів  надійних знайти?

Ми чекаєм!  Запрошуєм в «Усмішку»

Завітайте  Ви швидше сюди.

 

  Малятам відкриті двері  вікових груп:

     ·         «Ромашка»                                                                                                                                                                                                                       

·        «Вишенька»

·        «Білочка»

·        «Зайчик»

·        «Лисичка»

·        «Казка»

·        «Полуника»

·        «Сонечко»

·        «Теремок»

·        «Мателик»

·        «Бджілка»

 

 

 

 

 

 

До послуг дошкільників музична і фізкультурна зали, логопедичний та психологічний кабінети, медичний блок.

 

Триста сімдесят маленьких діток

Спішать в «Усмішку» щодня.

Вони – наша радість крилата,

Вони – наша друга рідня.

 На сьогодні «Усмішка» - сучасний  опорний дошкільний навчальний  заклад по впровадженню в практику Базової програми «Я у Світі», член обласної науково-педагогічної експериментальної лабораторії при Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти з питань інклюзивної освіти.

 

Садок найрідніший,  до тебе,

В калиновім нашім краю,

Хай Бог прихилить своє небо

 І ласку безмежну свою.

 

ОСНОВНА МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ: виховання здорової та життєво компетентної  особистості, забезпечення якісної дошкільної освіти кожній дитині; надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвиткової допомоги вихованцям, які потребують  корекції фізичного та розумового розвитку.

 

1.     СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ:

     Дошкільний навчальний заклад №5 «Усмішка» загального типу.

 

2.     ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 10 червня 1991 року.

 

3.     МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 35701; м.Здолбунів, вул.Шкільна 42-А, телефон: 2-23-46.

 

4.     НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: україномовний.

 

5.     ЗАВІДУВАЧ:  Кадлубіцька Жанна Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, «Відмінник освіти України».

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ: Лаба Наталія Георгіївна, «Відмінник  освіти України», спеціаліст вищої категорії, звання «Старший вихователь».

 

6.     КІЛЬКІСТЬ ГРУП: 11, в них виховується і навчається 310 дітей

 

7.     ОСНОВНА МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ: виховання здорової та життєво компетентної  особистості, забезпечення якісної дошкільної освіти кожній дитині; надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвиткової допомоги вихованцям, які потребують  корекції фізичного та розумового розвитку.

 

8.     НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА: вивчення сучасних підходів до організації освітньої роботи в контексті Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 

9.     КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  ДНЗ №5 «УСМІШКА»:

збагачення розвитку дітей старшого дошкільного віку у різних видах дитячої діяльності та  педагогічне усвідомлення самоцінності цього періоду дошкільного дитинства. Розгляд  всіх видів дитячої діяльності як пропедевтики майбутнього шкільного навчання.

 

10. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ:

·        пошук ефективних шляхів впровадження та удосконалення роботи за Базовою програмою «Я у Світі»;

·        вивчення сучасних підходів до ігрової діяльності в контексті Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

·        впровадження діагностичних методик та технологій компенсуючої, інклюзивної освіти в практику роботи дошкільного навчального закладу;

·        акмеологічна робота з педагогічними кадрами.

11. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, ДОСЛІДНИЦЬКО-ПОШУКОВА,

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,ЗАСНОВАНА НА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ:

·        К.Л. Крутій « Комунікативно-діяльнісна технологія навчання»

·        Н. Гавриш « Інтеграційні аспекти дошкільної освіти»

·        Н.В.Рижової  «Екологічне виховання дошкільників з позицій  нової екологічної парадигми дошкільної освіти»;

·        О.В.Соловйової «Математика та логіка для дошкільнят»;

·        М.І. Чистякової «Психотерапевтичні методики в розвитку та корекції різних сторін психіки дитини»;

·        Т. Шкваріної «Раннє навчання дітей англійської мови;

·         Л. Шульги  «Формування зображувальних здібностей дітей».

·         А.Г.Арушанової «Сценарії активізованого спілкування»;

 

 

12. СПІВПРАЦЯ З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУТАМИ:

·        обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

·        Рівненський державний гуманітарний університет;

·        Національний університет «Острозька академія»;

·        видавництво «Мандрівець» м. Тернопіль;

 

13. НАШІ ЗДОБУТКИ:

·        літературно-музичний посібник «На світанку дитячих літ» - автор А.Чудовець;

·        система методичних посібників, схвалених Міністерством освіти і науки України: «Входимо у Світ»; «Відкриваємо Світ»,

«Перетворюємо Світ» - автор Н. Лаба;

·        система роботи по забезпеченню безпечного стилю поведінки

« Передбачити + навчити = зберегти»;

·        дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» - учасник обласної творчої групи наукових та педагогічних працівників по апробації Експериментальної базової програми розвитку дитини дошкільного віку;

·        дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» - учасник обласного науково-дослідного товариства з проблеми «Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами  в умовах інклюзивного навчання».

 

 

Садок найрідніший  до тебе.

В калиновім е нашім краю,

Хай Бог прихилить своє небо,

І ласку безмежну свою.